Onze school

Eerst en vooral wil ik U hartelijk welkom heten in onze school. Samen met alle leerkrachten wil ik U danken voor het vertrouwen dat U in ons stelt door uw kinderen aan ons toe te vertrouwen. De eerste schooldag van uw kleuter is een belangrijke gebeurtenis, niet alleen voor het kind, maar ook voor U, ouders. Het is een stap in een nieuwe wereld.

Zo willen wij ons inzetten om vanuit een christelijke inspiratie te werken aan een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs. Wij hopen op uw steunen medewerking hierbij. Immers, naar school gaan is lang geen geïsoleerd gebeuren meer. Een vruchtbare en positieve samenwerking tussen school en gezin, tussen leerkrachten en ouders en een opbouwende inbreng van het schoolbestuur en lokale gemeenschap zijn de belangrijkste bouwstenen van een eigentijds onderwijs.

Het spreekt voor zich dat U met al uw vragen of problemen bij ons terecht kan, en dat we steeds bereid zijn samen met U naar de beste oplossing te zoeken.

Ik wil niet alleen de ouders, maar vooral alle kleuters welkom heten in onze school. Voor sommigen van jullie verandert er niet zoveel: alleen maar een andere juf of een ander lokaal. Voor anderen is het een hele stap: voor het eerst naar school, eindelijk naar de “ kleuterschool” om heel veel dingen te ontdekken, te leren en te spelen.

Maar samen willen we eraan werken om van de tijd die jullie in onze school doorbrengen, een fijne tijd te maken, waar jullie later met plezier aan terugdenken.

Veel succes,

De directeur