Net zoals in alle scholen van Vlaanderen, nemen we in de periode van 11 oktober tot 30 november de KOALA - taalscreening af bij onze kleuters van de derde kleuterklas. De screening vindt plaats vanaf nu tot eind november.

We nemen de screening af op school, in een vertrouwde omgeving en door een vertrouwd persoon. De screening wordt afgenomen door juf Jela, de zorgcoördinator.
 
 
De screening is geen toets of test om naar het eerste leerjaar te gaan. Deze taalscreening helpt ons om een goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid van alle kleuters, zodat we hen beter kunnen ondersteunen en het taalonderwijs op onze school nog sterker kunnen maken.
 
 
Je moet als ouder niets doen en je kleuter hoeft zich niet voor te bereiden. De screening bestaat uit een reeks luisteropdrachten. De afbeeldingen en materialen die we gebruiken zijn herkenbaar en kleutervriendelijk. Als je kleuter minder goed zou scoren, contacteren we je voor een gesprek. Samen gaan we na hoe het komt dat je kleuter moeilijkheden had met de taalscreening. We denken ook samen na over wat we op school, in de klas en thuis kunnen doen om de taalontwikkeling verder te stimuleren. Vinden we niet meteen een verklaring, dan kunnen we bijkomende observaties doen en/of kunnen we met de zorgleerkracht bekijken hoe we jouw kind verder kunnen ondersteunen.